BỘ ĐIỀU KHIỂN

1,968,000.00

Mã sản phẩm: HL116

Trạng thái: Hàng có sẵn

Đánh giá: Chưa có

 

 

Mô tả

Phần mềm và bộ điều khiển trung tâm:

Phần mểm quản lý trực quan, quản lý khách hàng, nhân viên và quản lý. Có thể thiết lập quyền ra vào phòng của thẻ khách, thẻ quản lý, thẻ phục vụ…Đầu đọc thẻ cho phép lấy các thông tin về thời gian truy cập của người dùng.